Για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στις Γ,  Δ’,  Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού έχουν παραχθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2 εκπαιδευτικά λογισμικά με πρόσθετο διδακτικό υλικό, παιχνίδια, γλωσσάρια, διαθεματικές δραστηριότητες και σχέδια μαθημάτων.

Advertisements