Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου προκειμένου να επιμορφώσει τους εκπαιδευτικούς ώστε να υποστηρίξουν την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία, σχεδίασε και ανέπτυξε επιμορφωτικό υποστηρικτικό υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδακτική πράξη.

Το υλικό αυτό αποτελείται  από μια σειρά βιβλιαρίων που το καθένα καλύπτει τη χρήση συγκεκριμένων μαθησιακών εργαλείων για μια διδακτική περιοχή, και μια σειρά ψηφιακών δίσκων (cd) που περιέχουν το υλικό που αναφέρεται στα βιβλιάρια.

Για το μάθημα των Μαθηματικών υπάρχουν 4 βιβλιάρια και 4 cd αντίστοιχα:

  1. Βιβλιάριο Μαθηματικών 1 με εργαλείο το Διαδίκτυο (cd1)
  2. Βιβλιάριο Μαθηματικών 2 με εργαλείο το EucliDraw και Sketchpad (cd2)
  3. Βιβλιάριο Μαθηματικών 3 με εργαλείο το MS Excel και TinkerPlots (cd3)
  4. Βιβλιάριο Μαθηματικών 4 με εργαλείο Εφαρμογίδια Π.Ι. Ελλάδας (cd4)
Advertisements