Το Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. είναι ένα ολοκληρωμένο μαθησιακό περιβάλλον, υποστηριζόμενο από υπολογιστές, που αποσκοπεί στην υποβοήθηση της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, με έμφαση στις έννοιες που οι μαθητές και οι μαθήτριες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες γνωστικές δυσκολίες στην κατανόησή τους. Αποτελείται από 4 εικονικά εργαστήρια: Ηλεκτρισμού, Οπτικής, Μηχανικής και Θερμότητας, και προσφέρεται για εικονικά πειράματα.

Advertisements