Στην ιστοσελίδα της δράσης «Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση«, και ειδικότερα στην ενότητα «Αποθετήριο Καλών Πρακτικών«, μπορούμε να αναζητήσουμε έργα συναδέλφων μας που βραβεύτηκαν για τα καινοτόμα χαρακτηριστικά τους και να αντλήσουμε ιδέες για νέες δικές μας καινοτόμες και δημιουργικές δράσεις στο σχολείο.

Advertisements