Επισκεφτείτε μια ιστοσελίδα αφιερωμένη στην Κωνσταντινούπολη με πολλά στοιχεία και πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν στη μαθησιακή διαδικασία.

Advertisements