Το ToonDoo είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας κόμικς που μπορεί να αξιοποιηθεί διδακτικά με ποικίλους τρόπους (αναπαράσταση μιας ιστορίας, δημιουργία περιοδικού κόμικς κά.)

Advertisements