Επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Διαμόρφωση της ομάδας των παιδιών στην τάξη» πραγματοποιήθηκε για όλους τους εκπαιδευτικούς της 3ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Έβρου, την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013 στο Σουφλί.

Οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν αρχικά θεωρητική εισήγηση από τη Σχολική Σύμβουλο και στη συνέχεια είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε βιωματικά εργαστήρια διαμόρφωσης της δικής τους ομάδας και κατόπιν να αναστοχαστούν πάνω στη συγκεκριμένη δράση ώστε να είναι σε θέση να την εφαρμόσουν στην τάξη τους.

Εμψυχωτές των εκπαιδευτικών στα βιωματικά εργαστήρια ήταν άλλοι εθελοντές εκπαιδευτικοί που επιμορφώθηκαν νωρίτερα από τη Σχολική Σύμβουλο για να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στη συγκεκριμένη δράση.

Βιβλιογραφία
Θέματα Αξιοποίησης της ομάδας στη σχολική τάξη, Επιμορφωτικό υλικό, Τόμος Δ’, Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ιανουάριος 2012.
 
Advertisements