Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θεώρησε αναγκαίο να ερευνηθούν, να καταγραφούν, να φωτογραφηθούν και να εκδοθούν όλα τα νομοθετικά κείμενα (νόμοι, διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις) που αφορούν τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας. Έτσι δημουργήθηκε μια μεγάλη συλλογή νομοθετικών κειμένων που αφορούν τα αναλυτικά προγράμματα όλων των τύπων σχολείων της περιόδου 1899-1999.

Μπορείτε να δείτε τον συνολικό κατάλογο των Αναλυτικών Προγραμμάτων 1899-1999 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για να δείτε ένα ένα τα ψηφιακά αρχεία επιλέγοντας το έτος που σας ενδιαφέρει.

Advertisements