Αρχική

ΤΠΕ

στο Δημοτικό Σχολείο

Η εισαγωγή των ΤΠΕ  στο εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι πλέον μια πραγματικότητα.

Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία όμως είναι ο τρόπος χρήσης και αξιοποίησης των τεχνολογιών στη διδακτική πράξη ώστε να συμβάλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της διδασκαλίας και στη βελτίωση του μαθησιακού αποτελέσματος. Και αυτό δεν επιτυγχάνεται με την άκριτη χρήση μηχανών και λογισμικών, αλλά με την αξιοποίησή τους σε κατάλληλα διδακτικά πλαίσια και σχεδιασμένες διδακτικές καταστάσεις.

Στην ενότητα αυτή θα αναρτώνται άρθρα σχετικά με τις ΤΠΕ ώστε να μας δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσουμε διάφορα εκπαιδευτικά λογισμικά, προγράμματα, εργαλεία και εφαρμογές, αλλά επίσης να προβληματιστούμε και να προτείνουμε τρόπους για την αξιοποίησή τους στη διδακτική πράξη.

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: