Αρχική

Επιμορφώσεις

Στην ενότητα αυτή θα γίνεται αναφορά στις επιμορφωτικές δραστηριότητες, παιδαγωγικές συναντήσεις και συσκέψεις που λαμβάνουν χώρα κατ’ έτος στην Περιφέρειά μας με πρωτοβουλία και ευθύνη της Σχολικής Συμβούλου. Όπου κρίνεται απαραίτητο, θα αναρτάται υλικό σχετικό με τις θεματικές που αναπτύχθηκαν στις ανωτέρω δράσεις.

Στην υποενότητα Επιμορφωτικό υλικό θα αναρτώνται επιστημονικά κείμενα που κρίνονται γενικότερα χρήσιμα και ωφέλιμα για την ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε ποικίλα εκπαιδευτικά θέματα.

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: